ضبط پنل جدای گلف میلانو مدل جی ام car player golf milano model GM

4 خروجی

آی سی بزرگ

سوکت فابریک ایزو

پنل جدا

کنترل دار

بلوتوسی