میدرنج سایز 4 الپی اگوستیک پرو lp acoustice lp-4pro

میدرنج الپی اگوستیک

4 اینچی

مدل 4 پرو

مگنت بزرگ

100 وات

50 وات rms