دکلس جفت فلش گلف میلانو player car golf milano 5012

رادیو فلش ساده

جفت فلش

آی سی کوچک

ساده

چهار خروجی

ورودی فلش و رادیو و aux