آمپلی فایر آلپاین استریو مدل 1200 amplifier alpine BBX-F1200

4کانال
4 × 50 RMS Watt ‏(فقط 4Ω) ولتاژ 14.4
4 × 70 RMS Watt ‏(فقط 2Ω) ولتاژ 14.4
2 × 130 RMS Watt ‏(فقط 2Ω) ولتاژ 14.4
دارای LPF/HPF