آمپلی فایر کارینا 3600 وات مدل 1004 استریو KARINA 3600 WATTS MODEL 1004

آمپلی فایر کارینا

استریو

4 کانال

روی 4 اهم 100 وات rms

روی 2 اهم 160 وات rms

روی 4 اهم 320 وات rms بریدج