ساب ووفر راک پاور subwoofer rack power sw-fa1200

ساب ووفر راکد پاور

sw-fa 1200

250 rms

12اینچ

2اهم

500 وات

بلک پرس