میدرنج سایز 8 اینچ دور دور MIDRENG DOR DOR dd-80sq

میدرنج سایز 8 دور دور

مدل 80sq

150 rms

600 watts max power