فاو بسترن بی30 - Faw Besturn B30 Faw Besturn B30

قابلیت شستوشو دارد

مناسب برای بسترن B30

رنگ مشکی

جنس چرم و پارچه

استفاده از مرغوب ترین جنس های بازار

براساس فریم صندلی کاملا فیکس

امکان شستوشوی چندین باره

ثبات رنگی خوب

قابلیت انتخاب طرح فابریک صندلی خودرو

نقد و بررسی تخصصی فاو بسترن بی30 - Faw Besturn B30

قابلیت شستوشو دارد

مناسب برای بسترن B30

رنگ مشکی

جنس چرم و پارچه

استفاده از مرغوب ترین جنس های بازار

براساس فریم صندلی کاملا فیکس

امکان شستوشوی چندین باره

ثبات رنگی خوب

قابلیت انتخاب طرح فابریک صندلی خودرو

نمایش بیشتر بستن
نقاط قوت
  • قابلیت شستوشو دارد
  • مناسب برای بسترن B30
  • رنگ مشکی
  • جنس چرم و پارچه
  • استفاده از مرغوب ترین جنس های بازار
  • براساس فریم صندلی کاملا فیکس
  • امکان شستوشوی چندین باره
  • ثبات رنگی خوب
  • قابلیت انتخاب طرح فابریک صندلی خودرو
نقاط ضعف
  • ندارد

قابلیت شستوشو دارد

مناسب برای بسترن B30

رنگ مشکی

جنس چرم و پارچه

استفاده از مرغوب ترین جنس های بازار

براساس فریم صندلی کاملا فیکس

امکان شستوشوی چندین باره

ثبات رنگی خوب

قابلیت انتخاب طرح فابریک صندلی خودرو