میدرنج توربو 6906-midrange turbo midrange turbo 6906

max power 250w

30.5 mm aluminum voice coil

frequency response 100-10 khz

sensitivity 93dB

4ohm

125rms

magnet13.4

نقد و بررسی تخصصی میدرنج توربو 6906-midrange turbo

max power 250w

30.5 mm aluminum voice coil

frequency response 100-10 khz

sensitivity 93dB

4ohm

125rms

magnet13.4

نمایش بیشتر بستن
نقاط قوت
  • max power 250w
  • 30.5 mm aluminum voice coil
  • frequency response 100-10 khz
  • sensitivity 93dB
  • 4ohm
  • 125rms
  • magnet13.4
نقاط ضعف
  • ندارد

max power 250w

30.5 mm aluminum voice coil

frequency response 100-10 khz

sensitivity 93dB

4ohm

125rms

magnet13.4